Door middel van expertiseprogramma’s investeert Lore blijvend in de ontwikkeling, toepassing, onderhoud en borging van de voor deze cliënten benodigde bijzondere kennis en/of deskundigheid om doelgerichte en samenhangende zorg te kunnen bieden.

De expertiseprogramma’s houden zich actief bezig met:

  • Continue verbetering van de zorg via integrale en multidisciplinaire dienstverlening.
  • Wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met kennisinstituten.
  • Expertise-ontwikkeling en kennisdeling
AandachtsgebiedenExpertises
Kind en JeugdSeksualiteit
OuderenPalliatieve zorg
Licht Verstandelijk Beperking (LVB)Leefstijl en preventie
EVB+ (gedragsproblematiek)Middelengebruik
Niet Aangeborden Hersenletsel (NAH)
Autisme
EMB en EVB
Expertiseprogramma’s zijn een manier van multidisciplinaire samenwerking waarin de doorontwikkeling van de aandachtsgebieden en expertises centraal staat