Poli’s

Bij Lore hebben we twee soorten poli’s:

  1. VG-Poli
  2. Downpoli volwassenen

VG-poli

De VG-poli (Verstandelijk Gehandicapten) is een spreekuur voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. Dit spreekuur is een samenwerking tussen Lore en het Elkerliek Ziekenhuis. 

Mensen met een verstandelijke beperking die thuis of in de wijk wonen, komen meestal met klachten bij hun huisarts of medisch specialist terecht. Omdat mensen met een verstandelijke beperking zich vaak anders uiten, kan het voor de huisarts of medisch specialist moeilijk zijn te achterhalen wat er nu precies aan de hand is. En soms is sprake van meerdere, onderling samenhangende gezondheidsproblemen of afwijkende ziektepatronen. De arts kan daarom deze patiënten doorverwijzen naar de VG-poli, het spreekuur van de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in het Elkerliek. Hij of zij onderzoekt de mogelijke oorzaak van de klachten en start eventueel een behandeling of kan een coordinerende regierol nemen wanneer er verschillende zorgaanbieders/specialisten betrokken zijn. 

Om tot een zo nauwkeurig mogelijke diagnose te komen, heeft de AVG alle faciliteiten van het Elkerliek tot zijn beschikking, zoals bloed- en röntgenonderzoek. Ook kan hij patiënten doorsturen naar een medisch specialist als dat nodig is. De VG-poli biedt naast medisch zorg ook psychosociale ondersteuning. Er is voor de client en de ouders of begeleiders voldoende ruimte om vragen te stellen en problemen aan de orde te stellen. 
De verwijzer kan een cliënt voor de MD-poli aanmelden via Zorgdomein. 

Spreekuur Elkerliek 
Er is wekelijks een spreekuur, op wisselende dagdelen, in Elkerliek Ziekenhuis locatie Deurne. Je hebt voor een afspraak wel een verwijzing van de huisarts of een andere specialist nodig. De huisarts of Lore kan je helpen met een indicatie, als dat nodig is. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het Elkerliek Ziekenhuis. De polikliniek is voor het maken of verzetten van afspraken bereikbaar op telefoonnummer 0493-328916. 

Voor algemene of persoonlijke vragen kun je mailen naar 
Of bellen met  

Multidisciplinaire VG-poli (MD-poli)
Multidisciplinaire VG-poli is een spreekuur waarbij de cliënt een consult heeft met de AVG én gedragsdeskundige. Cliënten die doorverwezen worden naar de AVG, maar waarbij er ook sprake is van gedragsproblematiek, is inzet van de gedragsdeskundigen vaak wenselijk. Directe betrokkenheid van de gedragsdeskundige zorgt ervoor dat de juiste zorg door de juiste behandelaar ingezet kan worden. Meer informatie over de multidisciplinaire VG-poli kan gevonden worden via deze link.
De verwijzer kan een cliënt voor de MD-poli aanmelden via Zorgdomein. 

Downpoli volwassenen

De downpoli volwassenen is er voor achttienplussers. Speciaal voor mensen met het Syndroom van Down is er elke maand spreekuur in het Elkerliek ziekenhuis, locatie Deurne. Een speciaal team van specialisten houdt regelmatig, specifiek op het syndroom van Down, gerichte gezondheidscontroles. Het is een initiatief en een samenwerking van professionals van het ziekenhuis en LORE. 

Wat kun je verwachten bij Downpoli volwassenen? 
Iedere maand is een halve dag spreekuur speciaal voor mensen met Down. Bij de Downpoli volwassenen zijn de controles gericht op bij bepaalde leeftijd voorkomende problematiek in relatie tot het Downsyndroom. Het multidisciplinair team bestaat uit een arts voor verstandelijk gehandicapten, een gedragsdeskundige en een diëtist. Een KNO (Keel Neus Oren)-arts met ondersteuning van een audiologisch assistent en een oogarts. Tevens is een consult met een ander specialisme mogelijk. 

Door deze vorm van zorg worden gezondheidsproblemen eerder gesignaleerd of voorkomen. Een behandeling start sneller. Waardoor op termijn de kwaliteit van leven verbetert. Dit is niet onbelangrijk gezien de toegenomen levensverwachting van mensen met het Downsyndroom. 

Spreekuur Elkerliek 
Het Downsyndroom team volwassenen bevindt zich op de polikliniek Cardiologie, van het Elkerliek Ziekenhuis locatie Deurne. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. 
Voor het maken van een afspraak of voor informatie kun je contact opnemen met het Elkerliek Ziekenhuis via telefoonnummer: 0493-328916 of 0492-593856. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. De verwijzer kan een cliënt aanmelden via Zorgdomein. 

Vragen over de poli's?

Of andere vragen over wat Lore voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Naam

Steffie van Otterlo

088-0026300