Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) is onmisbaar in een goede behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ze zijn een waardevolle schakel in de keten van (complexe) psychosociale en psychiatrische problematiek. “De SPV streeft ernaar dat de zorg aansluit bij de cliënt in zijn totaliteit, passend bij de context waar de cliënt zich in bevindt”, zegt Johan Engels, één van de SPV’ers van het behandel- en expertisecentrum van Lore.

De SPV is specialist in crisisbehandeling en acute zorg. Hij of zij ondersteunt het gehele proces van cliënten met psychiatrische problemen. Vooral als het gaat om complexe zorgsituaties vormt de SPV een belangrijke schakel tussen bijvoorbeeld de gedragsdeskundige, psychiater en (AVG)-arts. De SPV werkt ‘outreachend’, waardoor de doelgroep beter bereikt wordt. Het doel is dat de cliënt de regie over zijn eigen leven weer zoveel mogelijk terugkrijgt. “Gevaar inschatten, contact houden met de AVG, overleggen met de zorgcoördinator, adviseren, doorverwijzen, kortom snel schakelen”, vertelt Johan. De SPV kijkt vanuit zijn specifieke kennis op het gebied van VG en psychiatrie mee, diagnosticeert, behandelt en ondersteunt teams of individuele medewerkers.

Integraal samenwerken
Om te voorkomen dat cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek tussen wal en schip vallen is borging van integrale ketenzorg van groot belang. Om deze reden werkt de SPV nauw samen met bijvoorbeeld GGZ FACT-teams, LVB+ poli, huisartsen, scholen en andere organisaties die werken met de doelgroep LVB en/of psychiatrie.

Specialisatie
Bij vragen over (vermoeden van) ziektebeelden of stoornissen als psychoses, depressie, angst etc. kunt u terecht bij de SPV. Johan Engels: “Soms begeleiden we cliënten een-op-een, soms coachen we de begeleiding of denken we met het team mee over de meest optimale bejegening van een cliënt. Onze behandeling gaat altijd in samenwerking met de betrokken regiebehandelaar.” Met de toegenomen vraag en de uitbreiding van het team van sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen binnen Lore, ontstaat inmiddels ook meer specialisatie binnen het team. “Bijvoorbeeld op het gebied van verslavingsproblematiek en kind en jeugd. Je merkt dat de drempel om ons te benaderen steeds lager wordt en dat is een goede zaak.

Johan Engels, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Vragen over de sociaal psychiatrisch verpleegkundige?

Of wat over wat Lore voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Naam

Anne van den Heuvel

088-0026300